czwartek, 22 grudnia 2022

Podsumowanie sezonu 2022

Następny rok trafił do rakutowskich kronik..

        

Za nami kolejny sezon badań nad migracją ptaków nad Jeziorem Rakutowskim. W tym roku już po raz drugi obozowaliśmy w pobliżu macierzystej lokalizacji naszego punktu, co zdecydowanie przełożyło się pozytywnie na wyniki naszych prac. :) Tak jak w sezonach ubiegłych ptaki były chwytane w 31 sieci monitoringowych (sieci wróblacze 12-metrowe). 8 sieci znajdowało się w trzcinowisku, 23 sieci w pasie krzewów między polami i łąkami należącymi do wsi Krzewent, a szuwarem kłociowym. Nie stosowaliśmy stymulacji głosowej (jest ona u nas zabroniona). Ptaki łapaliśmy w okresie 20 lipca do 31 października. 

 

Dorosła wodniczka Acrocephalus paludicola

W minionym sezonie zaobrączkowaliśmy 9651 ptaków! Jest to wynik rekordowy dla całego naszego okresu badań. Trzeba jednak dodać, że jest on w dużej mierze zasługą nalotów dymówek Hirundo rustica (5068 zaobrączkowanych ptaków). Gdyby gatunek ten łapał się na poziomie średniej wieloletniej tj. 482 ptaki to w totalu mielibyśmy 5065 zaobrączkowanych ptaków i byłby to wynik znacznie poniżej naszej średniej wieloletniej, która wynosi 5661 ptaków (bez obecnego sezonu). 

Wśród gatunków łapanych regularnie 24 łapały się w ilości równej, lub wyższej od średniej wieloletniej, w tym 8 w ilościach ekstremalnie wysokich (wyższych niż średnia plus odchylenie standardowe). Dla 7 gatunków był to sezon rekordowy. Niewątpliwie największymi „zwycięzcami” okazały się jaskółki. Przy czym palma pierwszeństwa należy się tu brzegówce Riparia riparia (1880% normy wieloletnie), dla porównania dymówka osiągnęła „tylko” 1051,45% średniej wieloletniej. W przypadku tego ostatniego gatunku mieliśmy retrapy, co zdarza się wyjątkowo rzadko, oraz ptaki z tłuszczem 5 i 6 w skali Bussego. Kolejnym interesującym rekordzistą jest remiz Remiz pendulinus. W ciągu ostatnich 4 sezonów liczba zaobrączkowanych remizów na SOP Rakutowskie nie przekraczała setki. W minionym sezonie nastąpił prawdziwy nalot i to w sensie dosłownym.

 

Herbowy gatunek naszego obozu, chwytany sporadycznie - dudek Upupa epops


W minionym sezonie zaobrączkowaliśmy ptaki należące do 73 gatunków. Jest to liczba równa średniej wieloletniej. Gatunkami sporadycznie chwytanymi zasługującymi na uwagę są: oknówka Delichon urbicum (5 stwierdzeń, ostatnie w sezonie 2020), muchołówka mała Ficedula parva (3 stwierdzenia, ostatnie w sezonie 2013), świstunka żółtawa Phylloscopus inornatus (7 stwierdzeń, ostatnie w sezonie 2018) oraz dudek Upupa epops (7 stwierdzeń, ostatnie w sezonie 2015).


Rodzynek wśród mas dymówek - oknówka Delichon urbicum
Muchołówka mała Ficedula parva - pierwszy osobnik schwytany na obozie od 2013 roku!


Niska liczba zaobrączkowanych ptaków (po odliczeniu jaskółek) wynika z faktu, że w przypadku 31 gatunków liczba schwytanych osobników była poniżej normy wieloletniej, w przypadku 13 gatunków ekstremalnie niska (niższa niż średnia minus odchylenie standardowe). Aż 7 gatunków zaliczyło najniższe notowania w historii SOP Rakutowskie. Niewątpliwie na niską liczbę schwytanych osobników w przypadku późnych migrantów miał ciepły i pogodny październik. Korzystne warunki pogodowe mogły wstrzymać migrację takich gatunków jak gil Pyrrhula pyrrhula, kwiczoł Turdus pilaris, sikor i innych.


Wyniki odłowów na SOP Rakutowskie w sezonie 2022


Zostało stwierdzonych 5 wiadomości zagranicznych. Żeby było ciekawiej dotyczyły one jednego gatunku - remiza Remiz pendulinus: 2 ptaki z Rosji, 2 z Litwy, 1 z Estonii. Był to pierwszy ptak na SOP Rakutowskie pochodzący z tego kraju. Do tej pory dosyć często mieliśmy wiadomości na remizach. W okresie 2010-20 1,19% remizów stanowiły wiadomości, co stawia ten gatunek na pierwszym miejscu. Były to jednak wiadomości z zimowisk z południa Europy. Wysoka liczba schwytanych ptaków, duży odsetek ptaków ze znacznym otłuszczeniem, oraz kraje pochodzenia zagranicznych obrączek wskazują, że w minionym sezonie przez nasz teren przebiegała zmasowana migracja remizów z Europy NE. Co interesujące, na SOP Siekierki leżącej w pobliżu granicy z Okręgiem Kaliningradzkim, nie stwierdzono podobnego zjawiska. Ciekawe jest też to, że wiele młodych remizów miało częściowo pozostawione juwenilne duże pokrywy.

Jeśli chodzi o pierzenia to odnotowaliśmy drugi przypadek w historii SOP Rakutowskie dorosłego osobnika brzęczki Locustella luscinioides, który przeszedł całkowite pierzenie lotek przed odlotem na zimowisko. Obserwowaliśmy też pierzenie lotek u dorosłych brzegówek Riparia riparia.

 

Miniony sezon okazał się rekordowy
pod względem liczebności remiza Remiz pendulinus


Dynamika obrączkowania ptaków w minionym sezonie znacznie odbiegała od sezonów wcześniejszych. Działo się tak za sprawą nalotów jaskółek. Absolutne maksimum sezonowe zanotowaliśmy 30 sierpnia, kiedy to zaobrączkowaliśmy 936 ptaków. Jest to absolutny dzienny rekord liczby zaobrączkowanych ptaków w historii naszej stacji. 

Miniony sezon dostarczył nam wielu cennych danych, które posłużą do dalszych analiz. Nie byłoby to możliwe bez ofiarnej pracy, często w bardzo trudnych warunkach, wielu obrączkarzy i załogantów, którym w tym miejscu DZIĘKUJEMY!

Jeśli chodzi o załogę w ubiegłym sezonie to padł kolejny rekord na SOP Rakutowskie, a mianowicie liczby praktykantów. Dodatkowo wszyscy nasi praktykanci okazali się bardzo dobrymi załogantami. Takich trzeba nam jak najwięcej!!!


piątek, 11 listopada 2022

Koniec sezonu 2022

Pentada 61: 28-31.10

 

Stało się - obecny sezon przeszedł do historii, a szczegółowe podsumowanie przedstawimy niebawem. Tymczasem wyniki skróconej o 1 dzień pentady wyglądają następująco:

 

1. Modraszka - 43

2. Wąsatka - 9

3. Strzyżyk - 6

4. Bogatka - 5

5. Kos - 4

Razem: 82 ptaki

 

Total:

1. Dymówka - 5068

2. Modraszka - 685

3. Rokitniczka - 487

4. Remiz - 345

5. Rudzik - 337

Razem: 9651 ptaków z 73 gatunków

 

Ostatnie 3,5 dnia łapania należało oczywiście do modraszki, która też okazała się ostatnim zaobrączkowanym ptakiem. Wpadały również raniuszki, potrzosy, dzwońce, czyże, a także jeden rudzik, mysikrólik, zięba, trznadel i kwiczoł. Ponownie złapał się jeden z zaobrączkowanych wcześniej zimorodków oraz gil. Do końca liczyliśmy także na czeczotki i droździki, które słychać było przelatujące nad obozem. Niestety nie tym razem, może w przyszłym roku się trafią :)

W niedzielę, podczas ostatnich październikowych liczeń udało się stwierdzić na jeziorze ponad 120 łabędzi niemych, 15 płaskonosów, kilka świstunów i czapli białych, stada gęgaw, gęsi białoczelnych i tundrowych oraz żurawi. Na okolicznych łąkach żerujące kruki oraz wrony siwe, które co jakiś czas przeganiały przelatującego bielika. Wieczorem naszła gęsta mgła, która utrzymywała się praktycznie do środowego poranka. Codziennie słychać było kulika wielkiego, który przebywał w pobliżu obozu. Dwa razy udało się zaobserwować pojawiającego się i znikającego we mgle pięknego samca błotniaka zbożowego.

W poniedziałek w południe zwinęliśmy wszystkie sieci, a wtorek i środa upłynęły na pakowaniu sprzętu obozowego. W międzyczasie powołany został Klub Rakukańskiego Morsa (listopadowe Jezioro Lubiechowskie całkiem przyjemne :) W środę rano cały dobytek został przewieziony na zimowisko na terenie Ośrodka zaprzyjaźnionego Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.

 

Dziękujemy wszystkim, dzięki którym tegoroczny sezon udało się doprowadzić do planowanego końca!


Zdjęcia: Marta Gołek, Paulina Smurzyńska, Bartłomiej Kusal


 
Ostatni zaobrączkowany ptak w tym sezonie - modraszka Cyanistes caeruleus


 
I jej prawdziwe oblicze


 
Czyż Spinus spinus


 
Najmniejszy z najmniejszych - mysikrólik Regulus regulus


 
Niewiele większy od poprzednika - strzyżyk Troglodytes troglodytes


 
Zięba Fringilla coelebs


 
 Gil Pyrrhula pyrrhula


 
Zimorodek Alcedo atthis


 
Sąsiadki zza płotu


 
Ostatnie ognisko
 
 
 
Kierownik życiem zmęczon


 
Ekipa zwijająca


Poniżej jeszcze kilka październikowo-listopadowych ujęć:


 

środa, 2 listopada 2022

Prawie na finiszu..

Pentada 60: 23 - 27 października


Czas tegorocznych prac nieubłaganie zmierza do końca. W przedostatniej pentadzie w nasze sieci wpadło 217 ptaków.

Oto pierwsza piątka:


1. Modraszka - 92

2. Bogatka - 59

3. Wąsatka - 19

4. Strzyżyk - 16

5. Czyż - 7


W totalu mamy w tym momencie 9470 ptaków


1. Dymówka - 5068

2. Modraszka - 642

3. Rokitniczka - 487

4. Remiz - 345

5. Rudzik - 336


Wprawdzie czas trwania odłowów na naszej stacji dobiega powoli końca, ale nie można tego samego powiedzieć o jesiennym przelocie, obserwowanym nad jeziorem i w jego pobliżu. 

Nadal codziennie intensywnie lecą modraszki i bogatki, co uwidacznia się w naszych sieciach. Jak przystało na październik, nie zawodzą również strzyżyki, które codziennie łapią się w nasze sieci, najczęściej z porannych czy wieczornych obchodów. W trzcinach pojawiają się wąsatki, remizy i potrzosy, zaś w krzewach wpadają pojedyncze łuszczaki, jak czyże czy gile.

Wciąż czekamy na czeczotki, jery czy droździki, choć czasu zostało tak niewiele...


Na niebie i na jeziorze także widujemy oznaki ptasiej jesieni, choć pogoda raczej nie wskazuje na koniec października, temperatura bowiem raczej wrześniowa :) 

Liczne klucze gęsi białoczelnych i tundrowych, obok świstunów, błotniaków zbożowych oraz czeczotek i kwiczołów, świadczą o postępującej dalej, choć zmierzającej do końca sezonu, ptasiej migracji. Wędrownym gatunkom towarzyszą bieliki, czaple białe i liczne łabędzie nieme, żerujące na jeziorze.

Ekipa na zwijanie już gotowa, więc możemy już teraz serdecznie zaprosić na przyszły sezon, choć czas na podsumowania jeszcze przyjdzie :) Już teraz jednak dziękujemy wszystkim tegorocznym uczestnikom za udział, zapał i zaangażowanie w nasze prace! Dzięki Wam mogliśmy kolejny sezon doprowadzić do końca :D

Z bagiennymi pozdrowieniami dla wszystkich! :D


Zdjęcia: Jakub Hasny, Karolina Maksymiuk


Wypierzony samiec wąsatki Panurus biarmicus


Sosnówka Periparus ater


Ciekawski rudzik Erithacus rubecula w pobliżu obozu


Późnojesienny zachód słońca nad jeziorem


Samiec czyża Spinus spinusponiedziałek, 24 października 2022

Pentada 59: 18-22.10.2022

 

Coraz bliżej końca


W ostatnich pięciu dniach modraszka nadal zdecydowanie na prowadzeniu:

1. Modraszka - 83

2. Bogatka - 23

3. Strzyżyk - 18

4. Rudzik - 16

5. Mysikrólik - 9

Razem: 180 ptaków


Łącznie obrączki dostały już 9352 ptaki z 72. gatunków:

1. Dymówka - 5068

2. Modraszka - 550

3. Rokitniczka - 487

4. Remiz - 343

5. Rudzik - 335

 

Jesienna migracja w pełni. Dominują sikory, ale słychać również lecące czeczotki, droździki, gile. Ten ostatni zaś odwiedził nasze sieci po raz pierwszy w tym sezonie. W całej pentadzie wpadło 17 gatunków, z ciekawszych m.in. zniczek i zimorodek.

Do zakończenia obozu zostało jeszcze niewiele ponad tydzień, liczymy, że lista złapanych ptaków powiększy się o kilka pozycji, np. jer czy wspominane wyżej czeczotka i droździk. A może coś całkiem innego? Zobaczymy.

Pozostał jeszcze tydzień odłowów, zwijanie obozu zaplanowane jest na początek listopada. Kto jeszcze nie był, a chciałby odwiedzić naszą Stację ma na to ostatnią szansę w tym roku.

Zapraszamy chętne osoby przez najbliższy tydzień jak i do pomocy przy zwijce. Wiemy, że to będzie trudny termin (Wszystkich Świętych), ale może ktoś wygospodaruje trochę czasu :)


Zgłoszenia tradycyjnie przyjmujemy na maila: rakuku.ring@gmail.com lub przez formularz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO9iwK8uaV9zdxsVOl4SMjDHdSFTVj7ypH3jq5O7RD5xTD0g/viewform?usp=pp_url

 

Zdjęcia: Marta Gryzło, Karolina Maksymiuk

 

 
Strzyżyk Troglodytes troglodytes
 

  
Gil Pyrrhula pyrrhula


 
Zniczek Regulus ignicapilla

 

 
Zimorodek Alcedo atthis

 

 
Kos Turdus merula

 

 
Śpiewak Turdus philomelos

 

 
Kwiczoł Turdus pilarisRześki poranek

sobota, 22 października 2022

Pentada 58: 13-17 października 


Sikory, sikory, sikory...

 

To już czwarta pentada, której przewodniczy błękitna sikora.

1. Modraszka - 88

2. Rudzik - 22

3. Bogatka - 19

4. Strzyżyk - 17

5. Czyż - 14

Razem: 217 ptaków


W totalu póki co raczej bez większych zmian:

1. Dymówka - 5068

2. Rokitniczka - 487

3. Modraszka - 467

4. Remiz - 336

5. Rudzik - 319

Razem: 9172 ptaki


Stało się - granica 9000 zaobrączkowanych ptaków została przekroczona! O ile dokładnie, to już okaże się za niecałe 2 tygodnie. Nadal mocno łapią się sikory, rudziki, strzyżyki, czyże, drozdy, mysikróliki oraz pojedyncze potrzosy, zięby i pierwiosnki. W sieci wpadł drugi już bekasik oraz pierwsza w sezonie sosnówka :) do kompletu sześciu gatunków sikor brakuje jedynie czubatki...

Nad obozem i jeziorem, poza szponiastym "standardem", pojawił się również kulik wielki, spóźniona dymówka, droździk, jery oraz świergotek rdzawogardły.

Poszukujemy załogi na ostatni tydzień października, od 24.10 mamy sporo wolnych miejsc, a każda pomoc się przyda w te chłodniejsze jesienne dni.

Zgłoszenia przyjmujemy jak zawsze przez formularz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO9iwK8uaV9zdxsVOl4SMjDHdSFTVj7ypH3jq5O7RD5xTD0g/viewform?usp=pp_url

lub na maila: rakuku.ring@gmail.com 

 

Zdjęcia: Bartek Łukaszewicz i Jędrek Boczkowski 

 

 
Kwiczoły Turdus pilaris


 
Remiz Remiz pendulinus


 

 
Sosnówka Periparus ater

 

 
Bogatka Parus major


 

 
Jak zwykle zadziorna modraszka Cyanistes caeruleus
 
 
  
Sikory czekające na wyciągnięcie z sieci

Pentada 57: 8-12 października

 

Dominacja modraszki


W minionej pentadzie obrączki dostały 284 ptaki:

1. Modraszka - 120

2. Remiz - 37

3. Bogatka - 27

4. Rudzik - 24

5. Mysikrólik - 13


Łącznie zaobrączkowanych mamy już 8955 ptaków, a pierwsza piątka wygląda następująco:

1. Dymówka - 5068

2. Rokitniczka - 487

3. Modraszka - 379

4. Remiz - 324

5. Rudzik - 297


Modraszka ciągle w szczycie, prawdopodobnie niedługo przeskoczy rokitniczkę i pozostanie na drugim miejscu w totalu. Lecą bogatki, dzwońce, szczygły, czyże. Złapał się również kolejny zimorodek oraz pierwszy kwiczoł.

Dobra pogoda pozwala na prowadzenie okołoobozowych obserwacji, szczególnie drapieżnych. Nad jeziorem widziano bieliki, błotniaki stawowe i zbożowe, krogulce, rybołowy oraz sokoła wędrownego. Poza tym ponad 300 gęsi tundrowych oraz ponad 150 gęsi białoczelnych.


Zdjęcia: Bartek Łukaszewicz oraz Jędrek Boczkowski


 
Kwiczoł Turdus pilaris
 
 
Wąsatka Panurus biarmicus

 

 
Szczygieł Carduelis carduelis
 
 
Strzyżyk Troglodytes troglodytes 
 
 
Rakutowski szczupak Esox lucius

 

 

poniedziałek, 10 października 2022

Pentada 56:  3-7 października


Obóz w modro-rudych barwach

Czas nieubłaganie leci.. Jeszcze niedawno kąpaliśmy się w gorącym letnim słońcu, a tu już do końca tegorocznych prac zostało mniej niż miesiąc. Październikowa aura objęła w posiadanie cały obóz oraz jezioro, a tymczasem wędrówka migrantów krótkodystansowych trwa w najlepsze.

W ostatniej pięciodniówce schwytano 229 ptaków.

Oto pierwsza piątka:


1. Modraszka - 72

2. Rudzik - 30

3. Pierwiosnek -22

4. Remiz -16

5. Mysikrólik - 15


TOTAL:

1. Dymówka - 5068

2. Rokitniczka - 486

3. Remiz - 286

4. Rudzik - 273

5. Modraszka - 259

-------------------------------------

6. Kapturka - 243

7. Trzcinniczek - 241(!)

8. Potrzos - 168

9  Wąsatka - 165

10 Gajówka - 154


Od początku mamy już 8671 osobników! Jeszcze zostały te nieco ponad 3 tygodnie, zatem być może przekroczymy granicę 10 tysięcy... A może się tylko o nią otrzemy... ;) 

Nadszedł czas modrych. Poczciwa modraszka wskoczyła już do totala, a pewnie jeszcze będzie walczyć o miejsce na podium. Wspólnie z rudzikiem, pierwiosnkiem, remizem i mysikrólikiem zdominowała minioną pentadę. Do jesiennego "zestawu" dołączają kolejne potrzosy, bogatki, raniuszki, czyże, śpiewaki. 

A poczciwy "scirpak" (trzcinniczek) już się coraz bardziej oddala od najlepszych...

Z ciekawszych gatunków mamy pierwszego w tym roku zimorodka i bekasika :)

Na szczególną uwagę zasługuje jeden remiz, który okazał się ptakiem z ESTOŃSKĄ obrączką! :) Jest to pierwsza nasza wiadomość zagraniczna z tego kraju :) a zarazem już PIĄTA w tym sezonie i uzyskana dla JEDNEGO gatunku.


Zarówno teren wokół jeziora, jak i okoliczne lasy przykryła już trwała powłoka kolorów jesieni. Mgły, rześkie poranki i coraz krótsze dni stają się nieodłącznym elementem obozowej codzienności. Nad jeziorem pojawiają się wciąż rybołowy, liczne stada gęgaw oraz łabędzi niemych. Okoliczne łąki po raz kolejny odwiedziło aż 5 błotniaków zbożowych :)

Wszystkich chętnych zaznania jesiennego klimatu Bagna serdecznie zapraszamy do udziału w naszym obozie :) Od jutra, tj. 11 października, wciąż mamy sporo miejsca w załodze, w szczególności w okresie 17-21.X oraz od 24.X do końca obozu.

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO9iwK8uaV9zdxsVOl4SMjDHdSFTVj7ypH3jq5O7RD5xTD0g/viewform?usp=pp_url

lub maila: rakuku.ring@gmail.com

Przybywajcie! ;D

   

Zdjęcia: Katarzyna Urbańska, Bartłomiej Łukaszewicz


Autostrada przez szuwar :) 


Rakutowskie wody :) 


 
Remiz Remiz pendulinus


Sójka Garrulus glandarius robiąca zapasy na zimę ;) 


Widok zachodu słońca nad jeziorem z wieży widokowej