środa, 13 stycznia 2016

III Zjazd KSSOP w Krakowie

III Zjazd Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków w Krakowie, 5-6 marca 2016,

 

(nie tylko dla osób związanych z KSSOP-em)Szanowne Koleżanki KSSOP -owiczki, szanowni Koledzy KSSOP - owicze, szanowni ornitolodzy i miłośnicy ptaków!
Mamy zaszczyt zaprosić Was na kolejny zjazd naszej sieci badawczej, który jak już niektórym ptaszki ćwierkały, tym razem odbędzie się w Krakowie.
O powadze i doniosłości wydarzenia niech świadczy fakt, iż sam Smok z groty pod Wawelskim Wzgórzem zgodził się przerwać polowania na turystów i wystąpić w kampanii zapraszającej na to niecodzienne wydarzenie. Na pierwszy weekend marca obiecał wyjść z miasta i dać przyjezdnym spokój, ponoć chce spróbować połapać ptaki gdyż zaciekawił się tematem... Ostrzegliśmy go, że ryzykuje, bo nie ma licencji, ale on tylko puścił chmurkę żółtawego dymu z paszczy i pomasował się po brzuchu w miejscu brakującej łuski...

Spotkanie odbędzie się w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ulicy Gronostajowej 7.

 znajduje formularz zgłoszeniowy, dzięki któremu mamy zamiar utworzyć oficjalny program Zjazdu, jest tam też garść informacji organizacyjnych.
Osoby zainteresowane prosimy o odsyłanie wypełnionych formularzy 
na adres rakuku.ring@gmail.com 
Cześć otwarta, na którą zapraszamy wszystkich, odbędzie się w sobotę, o godzinie 9.50, a zamknięte spotkanie robocze KSSOp - u w niedzielę, o 10:00
Wszelkie info pod powyższym adresem
oraz nr tel. 663 498 788


Rakutowskie w KSSOP-ie


Krajowa Sieć Stacji Obrączkowania Ptaków 
Informacje ze strony KSSOP http://akbalt.ug.edu.pl/kssopKSSOP jest stowarzyszeniem (w fazie konstytuowania się) stacji obrączkowania ptaków działających na terenie Polski. Powstała 29 listopada 2013 na mocy Deklaracji Powołania KSSOP przegłosowanej przez przedstawicieli 4 zespołów organizujących pracę terenowych stacji obrączkowania ptaków. Skład KSSOP został poszerzony o kolejny zespół na I Spotkaniu Tymczasowego Komitetu Założycielskiego KSSOP w dniu 16 lutego.
Ostatecznie w skład KSSOP weszli na prawach członków założycieli:
 • Akcja Bałtycka
  (Terenowe Stacje Obrączkowania Ptaków Bukowo-Kopań, Mierzeja Wiślana i Hel)
 • Akcja Siemianówka
 • Obóz Bukówka
 • Obóz Ornitologiczny w Kaliszanach
 • Stacja Obrączkowania Ptaków Rakutowskie
Do KSSOP, na prawach obserwatora, przystąpiło również Stowarzyszenie Carpatica
Planujemy, że KSSOP zaistnieje formalnie jako sieć naukowa.

Cele KSSOP

Cele działania KSSOP precyzuje Deklaracja jego powołania. Do najważniejszych należą:
 • ujednolicanie metod prowadzenia badań
 • wymiana danych naukowych i doświadczeń
 • prowadzenie wspólnych projektów badawczych i wspólne publikowanie wyników
 • prowadzenie Wielkopowierzchniowego Monitoringu Ptaków Wędrownych

Tymczasowy Komitet Założycielski KSSOP

Na mocy Deklaracji Powołania KSSOP powstał Tymczasowy Komitet Założycielski, którego zadaniem jest doprowadzenie do formalnego ukonstytuowania się KSOOP. Do tego czasu Komitet ma również koordynować prace KSSOP.
W skład Tymczasowego Komitetu Założycielskiego KSSOP weszli:
dr inż Jarosław K. Nowakowski
mgr inż. Robert Rudolf
mgr Małgorzata Pietkiewicz
mgr Sławomir Springer
Rafał Siuchno

Usytuowanie poszczególnych stacji.
Od północy i od lewej do prawej:

Bukowo - Kopań, Hel, Mierzeja Wiślana (stacje Akcji Bałtyckiej), woj. pomorskie
SOP Rakutowskie, woj. kujawsko - pomorskie
Akcja Siemianówka, woj. podlaskie
Akcja Bukówka, woj. dolnośląskie
Obóz Ornitologiczny w Kaliszanach, woj. lubelskie
Akcja Carpatica, woj. podkarpackie